Д-р Стефан Димитров

Клинична алергология, Вътрешни болести

Като лекар със специалности "Вътрешни болести" и "Клинична алергология" препоръчвам на всеки пациент, имащ съмнение или на който е изказано мнение за алергичен произход на заболяването му, преглед при лекар специалист-алерголог.